รีโนเวท คอนโดมิเนียม คลองเตยเหนือรีโนเวท คอนโดมิเนียม คลองเตยเหนือ

  • ประเภทอาคาร คอนโดมิเนียม
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ มิ.ย. 2022
  • Product Series NEXSTA70, NEXSTA100
  • Colour YB1N Brown Anodize
  • Location คลองเตยเหนือ กทม.

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP