เกี่ยวกับเรา

EXPERTS WINDOW & DOOR
“ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของ YKK AP”

“บริษัท เอ็กเพิร์ท ไอเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด”

 ให้บริการติดตั้งและจำหน่ายประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก YKK AP ซึ่งเป็นเครือบริษัทใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ทีมงานช่างเทคนิคได้รับการอบรมมาตรฐานการติดตั้งงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม โดยผู้เชี่ยวชาญจาก YKK AP ทำให้ทีมช่างเทคนิคของเรา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถทำงานได้หลากหลาย แก้ไขปรับเปลี่ยนงานได้ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเป็นมาตรฐานของ YKK AP และควบคุมคุณภาพงานติดตั้งโดยวิศวกร

เกี่ยวกับ YKK AP

เครือข่ายทั่วโลกของ YKK AP

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท YKK AP ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานโลก และสามารถประยุกต์ใช้ทางด้านสถาปัตยกรรมในระดับนานาชาติและระดับโลก
YKK AP มีเครือข่ายการผลิตทั้งในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เอเชียตะวันตก ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน


เป้าหมายของ YKK AP

เป้าหมายของ YKK AP คือ การเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี “คุณภาพสูง” ในสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกัน
หลักการบริหารจัดการ YKK AP

YKK แสวงหาค่านิยมหลักขององค์กรที่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัท YKK พยายามสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงทำให้พนักงานของมีความสุขและความภาคภูมิใจ เรากำลังพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการจัดการของเราเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะให้ความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท YKK นอกจากนั้นยังยึดความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดการของเรา
การจัดการบริหารธุรกิจระดับสากล

กลุ่มบริษัท YKK แบ่งการบริหารธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซิปและธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับงานสถาปัตยกรรม (AP) โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเครื่องจักรและวิศวกรรม ซึ่งบูรณาการระบบบการผลิตของทั้ง 2 ธุรกิจหลักที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการจาก 6 ภูมิภาคทั่วโลกที่จะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคต่อไป

กระบวนการผลิตในโรงงาน และศูนย์ทดสอบ

โรงงานผลิตแบบเบ็ดเสร็จ ในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานแม่ในประเทศอินโดนีเซีย
01

หล่ออัลลอย (Alloy Casting)

อัลลอยที่ใช้สามารถทำได้ทั้งสีอะโนไดซ์ A6063S5-T5.2 และสีพาวเดอร์โค้ท การออกแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS H 4100, JIS H 8602, AAMA 2604 มาตรฐานของอลูมิเนียมอัลลอย
02

การผลิตแม่พิมพ์ (Die Manufacturing)

YKK AP ผลิตแม่พิมพ์ที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยทักษะทางวิศวกรรชั้นสูง
เพื่อให้ได้อลูมิเนียมโปรไฟล์คุณภาพสูง
03

การขึ้นรูป (Extrusion)

คุณภาพของขนาดอลูมิเนียมโปรไฟล์ถูกควบคุมด้วยกระบวนการผลิตที่เข้มงวด มีการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดที่ต้องการก่อนดำเนินการในขั้นถัดไป
04

การทำสี (Anodize/Painting)

โรงงานของ YKK AP ถูกออกแบบมาให้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่สูงที่สุด
05

ผลิตและประกอบ (Fabrication & Assembling)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ YKK AP การผลิตและการประกอบจะต้องทำโดยเครื่องจักร

ศูนย์ทดสอบ TESTING CENTER

เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตภัณฑ์โดยการจำลองสถานการณ์ด้านสภาวะเวดล้อมต่างๆ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในปริมาณมาก เพื่อทดสอบการกันอากาศ การกันน้ำรั่วซึม ประสิทธิภาพโครงสร้าง และความทนทาน การทดสอบการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานของ SNI, JIS, ASTM, AAMA และหลังจากการทดสอบมากมายเหล่านี้ เรามั่นใจได้ว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

SNI

มาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย

JIS

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

ASTM

สมาคมเพื่อการทดสอบและวัสดุของสหรัฐอเมริกา

AAMA

สมาคมผู้ผลิตทางสภาปัตยกรรมของสหรัฐอเมริกา
TOP