บ้านเดี่ยว พัฒนาการ 58บ้านเดี่ยว พัฒนาการ 58

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ก.ค. 2022
  • Product Series NEXSTA70, NEXSTA100
  • Colour TT10 Grey Sahara Powder Coat
  • Location พัฒนาการ 58 กทม.

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP