Renovate โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ดRenovate โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด

Renovate ประตู บานเลื่อน 4 บาน จำนวน 2 ชุด ด้วย YKK AP รุ่น NESTA70 สี TW02 White Powder Coat งานติดตั้งประเภทงาน Renovate โดยการรื้อถอนเฟรมอลูมิเนียมเดิม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างงานรื้อถอนและงานติดตั้ง เช่น ฝุ่นละออง ที่อาจเกาะติดกับเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ทางทีมช่างจะเริ่มจากการเตรียมพื้นที่สำหรับงานติดตั้งก่อนเสมอ และทุกครั้งที่มีการปรับขนาดช่องปูนจะทำการดูดฝุ่นระหว่างการทำงานทุกขั้นตอน

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ส.ค. 2022
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TW02 White Powder Coat
  • Location บางกรวย นนทบุรี

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP