โรงพยาบาล รามอินทราโรงพยาบาล รามอินทรา

  • ประเภทอาคาร โรงพยาบาล รามอินทรา
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ต.ค. 2022
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT16 Grey Sahara Powder Coat
  • Location รามอินทรา กรุงเทพฯ

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP