บ้านริมธารน้ำ เชียงใหม่บ้านริมธารน้ำ เชียงใหม่

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ พ.ย. 2022
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT16 Autumn Brown Sahara Powder Coat
  • Location อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP