โครงการ Renovate โบกี้รถไฟโครงการ Renovate โบกี้รถไฟ

  • ประเภทอาคาร โบกี้รถไฟ
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ม.ค. 2022
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour YH3N Champagne Anodize Plus
  • Location กรุงเทพฯ

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP