โครงการบ้านเดี่ยว กฤษดานคร สมุทรปราการโครงการบ้านเดี่ยว กฤษดานคร สมุทรปราการ

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ มิ.ย. 2023
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TK10 Black Powder Coat
  • Location โครงการกฤษดานคร สมุทรปราการ

ความคืบหน้าโปรเจค 95%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP