โครงการบ้านเดี่ยว บางเสาธงโครงการบ้านเดี่ยว บางเสาธง

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ต.ค. 2023
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT10 Grey Sahara - Powder Coating
  • Location โครงการบ้านเดี่ยว บางเสาธง

ความคืบหน้าโปรเจค 85%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP