โครงการบ้านเดี่ยว กรีนพาร์ค ปากเกร็ดโครงการบ้านเดี่ยว กรีนพาร์ค ปากเกร็ด

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ เม.ย. 2024
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT10 Grey Sahara Powder Coat
  • Location แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ความคืบหน้าโปรเจค 36%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP