โครงการ Leroy Ruamrudeeโครงการ Leroy Ruamrudee

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ม.ค. 2021
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour PT16 Sahara Powder Coat
  • Location ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP