โครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท 101โครงการบ้านเดี่ยว สุขุมวิท 101

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ต.ค. 2021
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour YH3N Champagne Anodize Plus
  • Location สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ

ความคืบหน้าโปรเจค  100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP